Blog

Tất cả những kiến thức để xây dựng doanh nghiệp online của bạn!

Tối đa hóa Năng suất làm việc

Tổng giá trị bạn nhận được bằng tổng năng suất bạn tạo ra. Tài sản lớn nhất của bạn là khả năng kiếm tiền và tài nguyên lớn nhất của bạn là thời gian. Hãy dùng tài nguyên lớn nhất đó để tối đa hóa tài sản của bạn, thông qua những bài học tuyệt vời về “Tối đa hóa Năng suất làm việc” – những bài học có thể giúp bạn tiết kiệm hàng năm tháng lãng phí và sử dụng thời gian sai lầm và đầy “quán tính” của mình.

Đọc thêm >

Leading Yourself: Lãnh đạo Bản thân

Trở thành lãnh đạo không đồng nghĩa với việc ngừng cố gắng, kỷ luật. Ngược lại khi là lãnh đạo, bạn càng phải hoàn thiện bản thân nhiều hơn, không chỉ vì chính bạn mà còn vì đội nhóm. Họ sẽ xem bạn là tấm gương về sự hiệu quả, kỷ luật & tinh thần học hỏi liên tục. Khóa học này sẽ giúp bạn trau dồi & hoàn thiện bản thân từ cảm xúc đến năng lực, từ đó ảnh hưởng & phát triển chính những phẩm chất này cho đội nhóm.

Đọc thêm >